Her er link til en reportasje fra bladet Murmesteren om en tegljobb i Tromsø fra en av våre medlemsbedrifter.

MM 3-2021_Schwenke.pdf