Tidenes beste muruke

Troms murmesterforenings muruke 21 var bedre organisert enn noen gang og har blitt en viktig arena for faget og rekruttering.

Troms murmesterforenings muruke ble en stor suksess. Foto: Jørn Ridderseth.

Årets muruke ble nylig gjennomført på Kvaløya videregående skole i Tromsø. Dette er fjerde gang skole og murbransjen gjennomfører en slik uke med lærlingene. Aldri har den vært bedre organisert enn i år der murbedriftene stilte opp etter egen vaktplan. I løpet av uka får lærlingene mange veiledere å spørre og kommer i en god læreprosess.

Årets oppgaver var valgfrie av tidligere avlagte svenneprøver, hvor en spesielt terpet på å mure reint, slå stussfuger og viktigheten av hjørnestolper og stram snor.

Skaper samhold og yrkesstolthet

Under denne intense uken blir bransjen og leverandørene oppfordret til å stikke innom å bistå eller bivåne det hele. Dette skaper et godt samhold og tilhørighet blant læringene og «gamlingene».

Høy aktivitet under Troms murmesterforenings muruke 21. Foto: Jørn Ridderseth.

 
 
 

 (Hentet fra artikkel i bladet Murmesteren)