Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nå er vanlig oljefyring forbudt

 

Nå er det forbudt å fyre med vanlig fyringsolje.

 

– Det kan være så mange som 20.000 oljefyringsanlegg                                 i drift fortsatt, men vi håper og tror det er færre,                                         sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.

Fra 1. januar i år (2020) ble det altså forbudt å fyre med parafin og vanlig fyringsolje, også kalt mineralolje.

Fyrkjele for oljefyring.

Slike oljefyrkjeler var ganske vanlige, men nå blir det færre og færre av dem.

FOTO: ENOVA

Forbudet har vært varslet i flere år, og har til hensikt å redusere klimagassutslippene oppvarming av bygninger. Mange har dermed måttet finne andre løsninger.

 

Det er fortsatt tillatt å fyre med bioolje.

– Det er et godt alternativ . De ulike kvalitetene leveres i dag av varmeforhandlere. Her kan du også få informasjon om hvilke kvaliteter som egner seg best og om hva som må gjøres med oljefyren før man bytter fra fossil til biofyringsolje, sier salgsansvarlig Hanne Kristoffersen i Energifabriken AB, Norge.

– De aller fleste går over til varmepumpe, sier Gunnel Fottland i Enova, et statlig foretak som fremmer mer miljøvennlig energibruk.

Støtte til tusenvis

Enova har i sju år støttet overgang fra oljefyring til annen oppvarming. I denne perioden har foretaket støttet fjerning av nesten 10.000 oljefyrkjeler og oljetanker, og over 6000 parafinkaminer.

Etter at forbudet trådte i kraft ved nyttår, er det slutt på denne støtten.

Gunnell Fottland, markedssjef i Enova.

– Behold anlegget for vannbåren varme selv om du fjerner oljefyren, oppfordrer markedssjef Gunnell Fottland i Enova.

FOTO: ENOVA

– Men vi fortsetter å støtte en del av de oppvarmingsteknologiene som vi ønsker å ha mer av i markedet. Vi har brukt forbudet til å fremme miljøvennlige løsninger. Det kan være luft-vann-varmepumper, væske-vann-varmepumper og rentbrennende vedovner, sier Gunnel Fottland.

Enova anbefaler dem som kan å beholde anlegg for vannbåren varme.

– Da kan du velge en energieffektiv og god varmeløsning. Den er også fleksibel, slik at du kan bytte energikilde hvis prisene endrer seg, sier Gunnel Fottland.

Fylling av fyringsolje.

Stadig færre får vanlig fyringsolje levert med tankbil. Fra nyttår er det forbudt å fyre med mineralolje, mens bioolje fortsatt er tillatt.

FOTO: KJARTAN RØRSLETT / NRK

Forurensningsfare

Fortsatt ligger det mange nedgravde oljetanker i norske hager. Ingen vet nøyaktig hvor mange.

– Slike tanker utgjør en forurensningsfare, sier miljørådgiver Ingunn Øvsthus i Bodø.

Kommunen er en av mange som nå prøver å få oversikt over hvilke oljetanker som er fjernet, og hvilke som fortsatt ligger nedgravd.

– Hvis det blir lekkasje fra en slik tank, kan det medføre store kostnader for eieren. Oljen kan trenger inn i kjelleren og verste fall ødelegge huset, sier Øvsthus.

Etter en kampanje sist høst, fikk kommunen nesten 300 meldinger fra huseiere som hadde fjernet den gamle oljetanken.

Gjør klar til bytte av oljetank

Oljetanken skal vekk. Men først må den tømmes.

FOTO: ANETTE SKAFJELD / NRK

Bioolje fortsatt tillatt

Det er gjort noen unntak fra forbudet. På sykehus med døgndrift, i fjernvarmeanlegg, driftsbygninger i landbruket og i fritidsboliger som ikke er koblet til strømnettet, er det fortsatt lov å fyre med vanlig fyringsolje og parafin.

Det er altså fortsatt tillatt å fyre med bioolje. Den krever mindre investeringer i fyringsanlegget, men selve oljen er dyrere å kjøpe inn enn tradisjonell fyringsolje.

– Så for privatøkonomien er det neppe den beste løsningen, sier Enovas Gunnel Fottland.

Flere varmeforhandlere mener Enova er alt for negative til fyring med bioolje. De hevder overfor NRK at det er både enkelt og rimelig å legge om fra fyring med fossil olje til biofyringsolje.

Oljefyrer